PST - Ansvarlig for alvorlig TERROR mot BARN ( Norge - Norway )

Saken gjelder ulovlig overvåking ,trakasering og TERROR mot såkalt psykiatrisk pasient
og hans familie (BARN). Vedlagt bilde viser   PST som driver ulovlig overvåking av psykiatrisk
pasient på holmensenteret i Asker.
Jeg gjør oppmerksom på at PST-sjef Jørn Holme har fått sparken.
I Asker har også diverse rådmenn + ordfører fått spaken.Diverse p.tj.menn i Asker og Bærum
politikammer har også fått sparken.  + diverse psykiatere.

Under Berge Furre saken ble det avslørt at POT hadde drevet ulovlig overvåking av kommunister
og andre. HVEM er disse andre ?  POT sjefen fikk I alle fall sparken og POT skiftet navn til PST.

Dette dokument beskriver ulovlig overvåking av 1 psykiatrisk pasient (se bilder)  med de frykteligste konsekvenser.
Bla annet fikk Justisminister Gerd Liv Valla og Helsedirektør Anne Alvik sparken.Hvor mange såkalte brysomme
mennesker har gått til grunne etter å ha blitt hemmelig trakasert av POT/PST egentlig ?

Metoder som PST bruker kan være dekkpunktering, brannstiftelse,arangerte innbrudd , samarbeid med naboer osv.
Uskyldige ofre for PST terror havner gjerne i psykiatrien med dignosen Paranoid scizofreni og tvansmedisinert med giftstoffer
som international psycho mafia har omdømt til medicin
Og hvor mange overgrep/drap er begått i psykiatrien uten at presse/samfunn bryr seg.

Eksempel på psykiatere/psykolog ansvarlig for alvorlige overgrep :

Ellen Hagemo
Carsten Bjerke
Ole Georg Munkvold
Jan Stang
Bjørn Gundby
Ann Lill Ørbeck

osv

 

Overnevnte personer har alle fått sparken, men hvorfor er de ikke blitt fengslet.

Forrige gang jeg la ut tilsvarende text ble alle dekkene på bilen min punktert

 

Treholt saken : PST driver fremdeles og planter falske bevis !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Treholt saken er et typisk elsempel på hvorda POT/PST brukte/bruker ulovlige metoder.

Det var Irakiske CIA agenter som ga Treholt penger. Som senere ble brukt son bevis mot han

Atle Hamre saken er et annet eksempel på brysomme personer som Mynighetene vil bli kvitt.

 

 

Pst - ulovlig overvåking på holmensenteret

PST - Holmensenteret

 

Her bor PST mannen

PST bolig

 

Ellen Hagemo :

Hun jobbet før som overlege ved Blakstad psykiatriske sykehus.Men der ble hun fratatt overlege

stillingern sin pga en alvorlig feilmediseringssak

Hum har en datter som en gang oppførte seg fryktelig usømmelig mot en gutt som var kjemisk kastrert.

I tillegg hadde dengang frk Hagemo en vennine som forelsket seg fryktelig i samme gutt.

Kjemisk kastrering : Androcur ( TS- medisin ).

Ellen Hagemo lider av alvorlige vrangforestillinger( se merknad nednf).

 

Ole Georg Munkvold :

Jobbet tidligere som sjefslege ved samme sykehus. Han er homoseksuel og er asvarlig for fryktelige seksuelle overgrep

mot mannlig pasient. (Elixia i Asker eks.)  Og også voldtekstsforsøk av mannlig pasient.

Han driver fortiden på chatroulette.no og spør om å se guttetisser og peniser til tidligere pasienter ( 2011 )

 

CarstenBjerke  :

Asvarlig for alvorlig forgiftning av en ung liten gutt.Denne gutten ble mens det lå fastspent i remmer

tvangsforgiftet med giftsprøyte i rumpa. Denne gutten ble fulstendig invalidisert og ødelagt for resten av livet.

På regional sikkerhets avd på Dikemark foreks.

Carten Bjerke lide av alvorlige vrangforestillinger (se merknad nedenf.) og han plager barn kriminelt (krim.sam.nab).

 

 Bjørn Gunby :

Tidligere sjefslege ved Dikemark Sykehus

Gjennom tidene er det begått de frykteligste overgrep på dikemark.

Hvor mange er havnet på dikemark etter ulovlig overvåking egentlig.

Han fikk sparken .

 

Jan Stang :

Ansvarlig for fryktelige overgrep på Dikemark.Han fikk sparken og ble overflyttet til Oslo kretsfengsel hvor han

kunnde fortsette å arbeide med pasientene sine

 

Elisabeth Mork:

Datter av tidligere helsedirektør. Hun er en kriminell kvakksalver ansvarlig for fryktelige
overgrep i psykiatrien.Og hun lider av alvorlige vrangforestillinger(se merknad).
Hun er ansvarlige for kriminel  :ulovlige tvangsinnleggelser, falske diagnoser og
falske beskyldninger.Hun er personlig kristen og truet pasient med helvete.
Elisabeth Mork så kriminell at det er hinsides. Hun samarbeider nemlig nært med den kriminelle
drapsmannen Pål Vik ( nesbru legesenter ). Ansvarlig for så grov terror mot barn at det
er hinsides. Og så fryktelige konsekvenser at det er hinsides: 22 july osv ............

Ann Lill Ørbeck :

Fryktelige overgrep ved diverse sikkerhetsavdeliner

 

Ole John Botten

Ansv. for fryktelige overgrep i psykiatrien.Han er i tilleg medansv. for grovt ransforsøk av barn.
Han er liten av vekst og lider av alvorlige vrangforestillinger (se merknad nedenf.)

 

Tor Helge Notland

:Ansv. for fryktelige overgrep i psykiatriem. Tvangsmedisinering og Isolat med døden til følge.

Og ulovlig beslag av førerkort + forsøk på provosering for å få påskudd til tvangsmedisening ( forgiftning + tortur ).

Han lider av alvorlige vrangforestillinger (se merknad nedenf) og han plager barn kriminelt ( krim.sam.nab ) .

Asbjørn Restan :

Ansv. for frytelige overgrep. Han er en løgner og bedrager (jmfr. brev politidirektoratet 11.01.2011).

I tillegg lider han av alvorlige vrangforestillinger. Han inbiller seg at zyphadera er en veldig bra medisin.

Det er direkte vrøvl.( Ungarn 6 selvmord )

 

Paul Johansen: Nyansatt ved Asker DPS. Han er en kriminell løgner og bedrager. jmf tlf. samtale fylkeslegen februar 2012.

Det er ikke sykdom å føle seg overvåket av PST . Hvis likevel dette defineres som psykiatrisk lidelse så er det fryktelig løgnaktig kriminelt.

Han lider av alvorlig psykotiske vrangforestillinger (se merkand nedenf). Han er en kvakksalver som stiller falske diagnoser. Og han lider av mangelfull

utviklete sjelsevner. Han presterte å si:  JO VI MÅ ALLE DØ EN GANG i en diskusjon om giftstoffet Risperdal. Han er truende og høyrøstet under konsultasjon.

Og han forfulgte mannlig pasient på gata i Asker sentrum fordi han muligens er homo.

Christian Lilleskog psykolog : Så kriminell og udugelig at det er hinsides .Bruk av kriminelle provokasjonsmetoder mot forsvarsløs pasient. Og unlatelse
av å ta på alvor varsling om knight templar og senere 22.july.

Øystein Mæland  :

 Ny politidirektør. Han er lever i et Homoseksuelt forhold mens barn er til stede.

I tillegg har han drevet med tvilsom menneskehandel.

Han lider av alvorlig vrangforestillinger (se merknad nedenf).

I tillegg inbiller han seg at helbredelses prosenten er stor ved bruk av psykofarma medisin.  30% er ikke stor , den er LITEN !!!.

Tvangsparagrafene de bruker er selvmotsigende . Ved tvangt blir 30% verre, i tilleg får mange plagsomme bivirkninger og noen dør.

 

Helge Worren  Ass.fylkeslege :.
Helge Worren er en flintskallet kriminell løgner og bedrager.Jmr. brev advokat Andreas Galtung 20.12.2011.
Det er ikke sykdom å føle seg overvåket av PST.Hvis allikevel diagnose så er det fryktelig kriminelt.
Han lider i tillegg  av alvorlige psykotiske vrangforestilling (se merknad nedenf.) og han er ansvarlig for de frykteligste overgrep
psykiatrien.

 

Petter Schou Fylkeslege :
Petter Schau er ansvarlig for fryktelige overgrep i psykiatrien . Han lider av alvorlige vrangforestillinger (se merknad nedenf.)

Geir Skauvik sykepleier Asker DPS:
Medansvarlig i fryktelige overgrep i psykiatrien.Han har en pasient som krabber rundt i omsorgsleigliheten sin fullstendig neddopet.
Han nekter å innse at det i psykiatrien foregår fryktelige kriminelle overgrep. Han lider av alvorlige vrangforestillinger(se merknad nedenf.).

 

P S T :

Pst er delvis under utenlandsk kontroll (FBI/CIA)

Hvem kontrollerer FBI egentlig : Bl annet amerikansk legemiddelindustri og International psykiatri mafia

( E H ).

 

Eterisk Oljeblanding

Norske leger forstår ikke betydningen av blodsirkulasjon.

Det ble drefor forbud mot en eterisk oljeblanding (sprit-menthol-camfer-eucalyptus-peppermynte)

Dette fikk de fryktelighste konsekvenser. Gro Harlem Brundtland fikk sparken og Statsminister Torbjørn Jagland 

ble truet på livet

I tillegg ble frk XXX tvangsinnlagt i psykiatrien og ødelagt for resten av livet.

 

Asker Kommune

For å bistå Ellen Hagemo å hevne sin forsmådde datter har PST samarbeidet med Asker kommune.

Eiendom til såkalt psykiatrisk pasient ble ekspropiert for å gjøre plass til et

ulovlig støyende lager.

(se bilde nedenf).Lager uten plass til varelevering hahah.

PST (bla Jørn Holme, justisdepartementet) ansvarlig for Alvorlig TERROR mot BARN

 

trafikk

rygging inn fra kirkeveien.

 

Etter at jeg la ut denne siden ble det anmeldt falske beskylninger mot meg av Asker DPS/Asker kommune.

Og plutselig stod 4 politibiler med blålys utenfor mitt huss.Ulovlig tvangsinnleggelse og det det ble truet med giftsprøyte.

Risperdal=diabetes.

 

Isteden kom US Embassady saken ( SDU ) og Direktøren på Blakstad Psykiatriske sykehus Bjørn Rishovd Rund fikk sparken.

Senere fikk også Politidrektør Ingelin Killengreen sparken og jeg fikk skåret opp alle dekkene på bilen min.

Lageret på Hvalstad som er bygd for å terrorisere en såkalt psykiatrik pasient og familie ( BARN ) ,er delvis finasiert av PST på

skattebetalernes regning . Lageret ble nedlagt, isteden begynte en støyende og ulovlig (kriminell)  ombygning til anne virksomhet.

Satt isene av PST og Ordører Lene Conradi (Hun har nære forbindelser til PST). Lageret er bygd av stål.(kamuflert som fjøs).

Det eksisterer et nært trekant samarbeid mellom PST-Asker kommune - Blakstad Sykehus.

Senere igjen smallt bomben, Det kan bevitnes at Anders Berhing Brevik ikke var alene. Det kan også bevitnes at bomben

smalt pga kriminelle og fryktelige overgrep innen norsk psykiatri. Som er regjering / PST styrt.

Deretter fikk Justisminister Knut Storberget sparken. Han drev for det meste bare med SVADA iflg. avisene.(psykisk helsevern-førekort-

falske diagnoser hahah). Og deretter igjen fikk PST sjef Janne Kristiansen sparken.

 

sykepeier fra blakstad 

Bilder viser sykepleier fra Blakstad ( Vestre Viken/psykiatri ) som driver ulovlig forfølgelse på holmensenteret i Asker.For å provosere for

å oppnå em tilsiktet reaksjon hos den forfulgte. Slik at Blakstad får påskudd til tvangshandling og fullbyrdelse av voldtekten.

Denne forfølgelsen skjer i samrbeid med PST, Lene Conradi ( Asker Kommune ) ,og nye leietagere i Lagerbygningen. Bla. Hammer og Sag A/S og

EnTakst  (~PST~AB p.kammer).

 Som er bygd av stål og kamuflert som fjøs . ( Digre Låvedører av stål mitt i boligstrøk - haha )

 

Neste bilde viser PST-mannen som er ute og forfølger igjen på oppdrag fra PST-sjef Janne Kristiansen.

Han er på vei opp til lageret for å inspisere ulovligheter.Noe han har drevet med i 10 år.

pst mann

 

PST ansvarlig for å finansiere Statsterrosime mot barn !!!!!

støy

Bevitnelse:

20 july : PST mannen sitter på utecafeen når jeg kommer for å kjøpe sykkel. Hvordan kunne han vite at jeg skulle komme?

22 july : PST mannen går meg i møte for provosere igjen Stygg sa jeg til han. Og andre politi-provokatører drev å bråkte utenfor
               huset mitt.5 min senere hører jeg det vanlige plystre signalet igjen( låter som en måke).   Denne gangen så nært og tydelig.
               Hva skjer nå tenkte jeg, jeg var litt i sjokk.

               20 min. senere hører jeg jeg et drønn i det fjerne. Senere går jeg innom KIWI butikken
              Hvor jeg får høre om BOMBEN .

ole jan kjendlie
drapsmann nr 2 utøya 
ole jan kjendlie 
Bildet viser eksplosjoner på motsatt side av der ABB bilen sto.
Som beviser at det må ha vært bomber på innsiden i
regjeringsbygget..

Asker og bærum politikammer og PST ble før terroraksjonen advart på det sterkeste om at noe var i gjære. Dett ble neglisjert fulstendig
og de frykteligste overgrep og provoseringer bare fortsatte.  22.juni ulovlig tvangsinnleggelse foreks.

              

PST + Psykiatri     =    kriminelt samarbeid

Når PST bruker psykiatrien for å kontrollere mennesker er det ikke lenger sykehus det er snakk om,

men konsentrasjonleirer. Og ikke medisin men gift.

Politidirektoratet : Seksjonsjef Steinar Talgø er en kriminell løgner og bedrager. Jmf. brev advokat Andreas Galtung  20.12.2011.
Det er ikke sykdom å føle seg overvåket av POT/PST.Hvis allikevel slike symptoner medisineres adekvat så er det i tilfelle fryktelig kriminelt. Igjen gjøres oppmerksom på at hans sjefer Killengren og Storberget begge har fått sparken. PST sjefene jørn Holme og Janne Kristiansen har også fått sparken.

Steinar Talgø


Sjefen for PST Asker og bærum : Jørgen Asdøl , er en kriminell kjeltring som crosser rundt i Asker under falske utrykninger for å provosere. Asker politkammer gjør også det.
Og Asker og Bærum politikammmer bruker FALSKE BEVIS (jmf. brev FOA). Og de samarbeider kriminelt med naboer (sorry bilde av politibiler mangler).
Bla.annet Hammer og Sag og EnTakst a/s ( ~ PST - provokatører ).
Asker og Bærum PST-sjef Jørgen Asdøl er et udugelig fjols ( 22.july ok ). Så kriminell og korrupt at det er hinsides ( killengren metoden, pst-provokatører og Bruset gård )
Jørgen Asdøl plager barn kriminelt ( krim.sam.nab) og ansvarlig for grovt ransforsøk av barn .

Justisminister Grete Faremo: Grete Faremo fikk sparken under Jagland regjeringen i 1997.Pga ulovlig overvåkings skandale.
I 2012 er hun igjen blitt justisminister. Jeg gjør oppmerksom på at PST i februar 2012 fremdeles drives ulovlig overvåking (se bilde nedenfor)
Trakasering og forfølgelse av såkalt psykiatrisk pasient og familie.

pst februar 2012 

Justisminister Grete Faremo ansvarlig for alvorlig Terror mot Barn og Grovt ransforsøk av Barn.

asker politikammer

jørgen asdøl 

Bildene overfor viser ulovlig utendørs industriell virksomhet i bloigstrøk av snekker, HammerogSag ++.
Industri virksomhet  i boligstrøk er forbudt

 

Grete Faremo har nå beordret ekstern gransking av PST.Det var på tide.Bilde nedenfor viser PST mann som
driver ulovlig kriminell overvåking på bussen fra ASKER (rute 706).

pst buss

Fungerende PST-sjef Roger Berg  er et udugelig kriminelt fjols : 900 kg "salpeter" haha + kriminell ulovlig overvåking ok.

Politidirektøren mener psykiatri mye handler om hva slags samfun vi ønsker oss. Nazi-tyskland tenkte også sånn. De brukte nemlig også gift.
Risperdal/Arkansas 1,2 milliarder dollar i erstatning. Jeg gjentar at politidirektøren som er homo lider av alvorlige vrangforestillinger.
Hva er schizofreni egentlig når man ikke engang blir enige i diagnosen til Anders Behring Brevik?

 

10.11.2012 : Det er nå bestemt at bussrute 706 Asker-Sandvika skal drastisk legges om .Da blir Solgården sykehjem eks. uten kollektivtilbud.

FOA Valgjerd Svarstad Haugland = Blakstad + KrF = kriminell.

 

Ovenstående bilde viser PST-informanten som er ute for å provosere igjen. Det gjør han på oppdrag fra et udugelig kriminelt fjols: Torodd Veiding (p.m AB.p.kammer).
Han har med sin kriminelle udugelighet  vært årsak til de frykteligste hendelser som er hinsides ok. Hmmm.

Deretter fikk politidirektørene Øystein Mæland og Vidar Refvik sparken. Og det er blitt slutt på at norsk politi bruker den kriminelle Killengren metoden. Men
PST bruker den kriminelle Killengren metoden fortsatt. .....

PST er en delvis kriminell organisjon som bruker kriminelle metoder mot uskyldige ofre som av forskjellige grunner har vært uheldige uten lov og dom.
Killengren metoden= eksempel dekkpunkering.  PST samarbeider også kriminelt med kommuner.
I ASKER kommune eks. er det kriminelt gitt bruksendring fra ulovlig lager til kriminell industri i boligstrøk uten at nabovarsling er gjort ( Anne Katrine Westerheim  /  Sverre Woll - regulering ).

 

 

Oventstående bilder viser 2 avdelingsdirektører i PST . Roger Berg og Jon Fitje. De er begge 2 kriminelle udugelige fjols ( 900 kg salpeter + killengrenmetoden +++).
De er begge 2 psykisk ustabile personer da de begge lider av alvorlige sadistiske paranonoide vrangforestillinger av pervers karakter.

PST samarbeider kriminelt med eksempel denne mann:

Ass.fylkeslege Helge Worren er en kriminell kvakksalver medansvarlig i fryktelige overgrep i psykiatrien.Jeg gjør oppmerksom på at fylkeslegen i Akershus fikk sparken.
Falske diagnoser + giftige "medisiner".Han lider av alvorlige psykotiske vrangforestillinger(se merknad).

Det samarbeides også kriminelt med denne mann:


Avd. overlege langtid Blakstad sykehus (Vestre Viken/psykiatri )  Tor Helge Notland ansvarlig for fryktelige overgrep i psykiatrien. Det er snakk om ungdommer i sin best alder
som blir holdt innesperret i årevis fordi de motsetter seg at det blir satt depot sprøyter i rumpa.Jeg gjøre igjen oppmerksom at ved tvang i psykiatrien så blir 30% bare enda verre og mange dør

Videre skjedde så at Politimesteren Asker og Bærum politikammer , Torodd Veiding fikk sparken : KIllengreen metoden ++ og Sollihøgda osv. ok.

Og også direktør helsetilsynet Lars E hansen fikk sparken. Ansvarlig for de frykteligste overgrep i psykiatrien.

 Svarstad Haugland samarbeider med en annen kriminell person: Marie Benedicte Bjørnland , ny sjef for den halvkriminell organisasjonen PST :Marie Benedicte Bjørnland , ny sjef for den halvkriminell organisasjonen PST .

22.july

Hun kommer fra Vestfold Politidistrikt hvor det i likhet med AB politidistrikt har forgått de frykteligste
overgrep mot sivilbefolkningen. Atle Hamre eksempel. Det var ikke skipsrederen han presset for penger. Det var Blakstad sykehus/ dir. Arnfin Holten som ble presset.
Det var Atle Hamre / Halvard Flatland / TV Norge som  gjorde det. Fordi det ved Blakstad sykehus
foregikk de frykteligste kriminell overgrep i samarbeid med AB politikammer. PST fabrikerte derfor
falske bevis mot Atle Hamre i samarbeid med Vestfold politididtrikt.

Fredsnationen Norge på fredsbevarende oppdrag i Midt Østen. Politimester Arnstein Øverkil
(AB politikammer) ble sendt til Vestbredden for å bevare freden ok.

Bussrute 706 Asker-Sandvika er blitt nedlagt i samarbeid med PST.Fordi forfatteren av denne blogg bruker denne bussen.
PST : M B Bjørnland , Roger Berg og Jon Fitje utgjør sammen  Norgers verste kriminelle bande
i Nyere tid. Det gjøres igjen oppmerksom på at alle Deres sjefer har fått sparken.I tillegg er
det avslørt at Statsekretæren I Justisdepartementet har forgrepet seg på det aller groveste mot
småjenter. Det er nå anbefalt PST Asker og Bærum skal nedlegges, Det var jamen på tide.For
maken til kriminelle udugelige fjols skal man lete lenge etter ok.

7. april 2013: Etter kraftige protester har lokalbussen begynt å kjøre lokalveien igjen isteden for motorveien.

Februar 2013 :
jørgen asdøl

Bilde viser PST-mannen som er ute og driver med ulovlig overvåking og trakasareing igjen ok.
PST er en udugelig kriminell og ekstremistisk organisasjon ( 900 kg "TNT" + brudd på paragraf 390A + industri i boligstrøk + alvorlig TERROR mot BARN).
PST bruker kriminelle provokatører for å infiltrere.De oppfordres av PST til å begå kriminelle handlinger mens de har infiltrert.Slik at Politi/helsevesen for påskudd
til gjøre en PST-ønsket reaksjon (kaste stein på politiet under demonstrasjoner foreksempel)
Eksempel på kriminelle provokatører:
  Tor Helge Notland , Blakstad sykehus.
   Ann Lill Ørbeck , Dikemark Sykehus.
   Paul Johansen og Geir Skauvik ( Asker DPS )
   Helge Worren Ass.fylkeslege
   Steinar Talgø , Politidirektoratet
   EnTakst A/S 
   E elektrikerne A/S
   Hammer og sag A/S
   Lene Conradi/Sverre Woll Asker kommune
   Bjørg Laupsa ( Hvalstad Gård )
osv.
Hammer og sag - kriminell industri i boligstrøk:

jørgen asdøl

Fotforfølgelse :

Ny PST sjef Marie Benedicte Bjørnlandt har bestemt at ekstremister heretter skal fotforfølges,
Forfatteren av denne blogg blir betraktet som ekstremist. I føge Norsk lov (paragraf 390 A) er det
forbudt å forføge folk på gaten ( 6 mnd fengsel ).

jørgen asdøl

Bilde viser pst provokatør som driver ulovlig fotforfølgelse i Asker på ordre fra PST.
Ifølge tekst i vedlegg har har også M B Bjørnland stjålet ca 5000 kr fra Tore Tvedt.
M B Bjørnland er så kriminell og udugelig at det er hinsides ok.
Hennes sjefer Storberget, KIllengren og Mæland fikk alle sparken. Lærdom?

Videre skjedde så at PST-manne er begynt å vandre fram og tilbake utenfor min bolig igjen:
sorry hadde ikke med mobilen.
jørgen asdøl
Dette gjør han på oppdrag fra et udugelig kriminelt fjols ved navn Grete Faremo:
grubbegata

Grete Faremo fikk sparken under Jagland regjeringen.Nå i 2013 er hun igjen blitt justisminister.
Hun har løyet så grovt for det Norske folk at det er hinsides:
1: A B Brevik var ikke alene :

                   Utøya grubbegata


2: 22.juli terroren kunne enkelt hvert forhindret. Det hadde bare vårt for Storberget/Faremo å latt
være å plage barn: (pst provokatører-kriminell industri i boligstrøk)

            sexyasiancams lobby 

Grete Faremo er ansvarlig for å plage barn kriminelt:
faremo terror
Bilde viser hennes kollega (kv.p.betj, AB p.kammer i sivil) som med kriminell industri i boligstrøk bevist plager barn med vilje.
PST : Jon Fitje og Roger Berg også medansvarlige . Jon Fitje er forresten gift med dr. Maria Fitje Hoffmann ,  Hagaløkka legekontor.
Hørte jeg MAFIA ?

Ny regjering :  Asker Høyre på stortinget.
Bente Stein Mathisen:


grubbegata

Bente Mathisen har vært leder av psykisk helse i Asker kommune.
Hun fryder seg og ler når det begås kriminelle overgrep på Blakstad sykehus.
Jeg gjør oppmerksom på at hennes kollega: avdeligsleder i Asker DPS , Elisabth Mork , fikk sparken.
Bente Mathisen medansvarlig i 22.juli komplottet mot forfatteren av denne blogg.
Kriminell industri i bolgstrøk, og hun plager Barn ok.

Videre skjedde at også ny Politimester Asker og Bærum politikammer fikk sparken på dagen ( Ingrid Wirum ) .
Også Stasjonsjef Asker Politistasjon fikk sparken på dagen før. ( Rolf Dae Meyer  ) . Hvor ble det av lærdom?

asker politikammer asker politikammer
asker politikammer

asker politistasjon 

Asker Politikammer ansvarlig i å plage Barn kriminelt ved hjelp av kriminelle provokatører ok ( AB politikammer + pst  )

Videre skjedde at politimester nr 3 fikk sparken på dagen: Astrid Borge


22.july

Hun er en kriminell stalker så udugelig at det er hinsides.
22.juli osv ok. Og hun har beordret kriminelle politiprovokatører til å plage barn(se bilder ovenfor).
Og hun er ansvarlig for plagsom opptreden (  Ali ).

Hmmm : Ingrid Wirum bytter plass med ny politimester
Terje Nybøe  ( riksadvokaten ).

Videre så skjer at Fylkeslege Petter Schou fikk sparken med umiddelbar virkning. ( Oslo og Akershus )

Grubbegata


Han er så udugelig og kriminell at det er hinsides: Han har prestert å gi Norges dyktigste ØNH kirurg Jarl Bunæs skriftlig advarsel.
Selv så er han medansvarlig i så kriminelle Tilstander i Norsk Helsevesen ( psykiatri ) at det er hinsides: Bruk av kriminelle
Politiprovokatører til å plage barn og gamle i samarbeid med kriminell psykiatri ( Blakstad sykehus )

eksempel 20. og 22.july 2011. osv.

Dokumentasjon: se linker nedenfor.

petter schou
Bilde viser eksplosjoner i grubbegata, muligens flere. En bilbombe til venstre og mye kraftigere bomber på innsiden
i regjeringsbygget.Flammer står ut til høyre

bomben går av : http://www.pstpsycho.no/bandi.mp4

Jeg gjør oppmerksom på at det å forsøke å skjule sannheten i alvorlige krim. saker
er fryktelig straffbart.

12.7.2016 ca kl 1240:
Paul Johansen

Trekanten kjøpesenter Asker: Kriminell PST provokator er der for å provosere.Dette skjer muligens i samarbeid med kriminelt og udugelig
helsepersonell . Asker DPS / Sykepleier  Kristin utplassert ved utgang nr.2 samme tidspunkt og dag. Oppmerksom på at avd. leder Elisabeth
Mork fikk sparken på dagen + 22.july.

PST Fotforfølgelse 20.11.2016:
roger berg

Facebook :

landøya bad
hmf bad nose.
trim tram
politidirektoratet asker politistasjon

politidirektoratet
jøsang

Videre skjer at en udugelig og kriminell justisminister, Anders Anundsen får sparken med øyeblikkelig virkning.
småjenter
Barneporno og overgrep : Justismininster Anders Anundsen selv ansvarlig for så kriminelle overgrep mot småjenter at det er hinsides.Bruk av
kriminelle politiprovokatører ok. og han inbiller seg at ABB var alene om 22.july terroren. kykkeliky.I tilegg er han medansvarlig i inbrudd,grovt
skadeverk og tyveri. dokumentasjon : denne bogg og underblogger.

Påstand om 21 års fengsel for Politisjef Jensen
marie benedicte bjørnland
Import av 20 tonn narkotika.
+ politisalg av  politi importert narkotika ved Asker Jernbanestasjon(kriminelle politi prov.)
Hva har de kriminelle personene Ingelin Killengren og Knut "Mikroberget" vist om? ( killengren metoden , fotforfølgelse osv ).
Og det er blitt fortalt at politi beslag av narkotika ble bragt ut på gaten igjen og solgt til nyskjerrig ungdom bl.a ved Asker Jernbanestasjon av politiprovokatører ( fred+alex ).
Og at fortjenesten gikk rett i lomma på korrupte politi tjenestemenn.

https://www.nrk.no/norge/varslene-politiet-fikk-om-eirik-jensen-1.13696036

Og Hva med PST :

jensen narkotika
Marie Benedicte Bjørnland så kriminell og udugelig at det er hinsides:
Hun har bla. beordret kriminell fotforfølgelse(se bilder til høyre).
Og hun inbiller seg at ABB var alene om 22.july terroren(se video).
http://www.pstpsycho.no/bandi.mp4
Videon viser tydelig en bilbombe til venstre (ABB) og en mye kraftigere
eksplosjon til høyre inne i regjeringsbygg.Flammer slår ut på motsatt side
av bygget,Denne  videon er slettet fra youtube(nye eiere) fordi den var sterkt
mislikt.https://youtu.be/wzksvYZfBAw
+++++++++++++++++++++++++++
marie benedicte bjørnland bjørnland pst

ellen hagemo
https://youtu.be/DtjcXLfs7pI
Roger Berg - Jon Fitje Hoffman
Gjør oppmerksom på at PST samme dagen(22.july) var medansvarlig i så krimminelle og perverse overgrep mot  småjenter (bestemor) at det er hinsides.
(kriminelle politiprovoatører ok)

Videre skjer at en kriminell,pervers og udugelig politi inspektør ved navn
Einar Aas får sparken med øyeblikkelig virkning .
overgrep
Så udugelig, kriminell og pervers han er ,at det er hinsides.
Medansv. i bruk av kriminelle politiprovokatører til å plage småjenter.Groteske ,perverse og kriminelle overgrep
mot barn.( +22.july kykkeliky ). Han er også medansv. i import og distrubisjon av 50 kg narkotika i
samarbeid med statsadvokaten.(dok:denne og andre blogger) +grove brudd på lnfr loven.
einar aas
7.desember 2017 - grove brudd på lnfr loven.

Videre skjer at en pervers,kriminell og udugelig pst-mann er begynt å forfølge igjen:
jon fitje

Dette skjer i samarbeid med 3 kriminelle, perverse og udugelige personer fra PST:

barneporno
Marie Benedicte Bjørnland
barneporno
Jon Fitje Hoffman
barneporno
Roger Berg

De er alle ansvarlige for så groteske kriminelle perverse overgrep mot småjenter at det er hinsides.
Bruk av kriminelle politiprovokatører ( Håkon Gjellebæk eks), og grove kriminelle brudd på LNFR loven.(dok:denne og tilhørende blogger)
Øverste ansvarlig:
barneporno
Øverste ansv. Per-Willy Amundsen.Jeg gjør oppmerksom på at kriminaliteten han er ansvarlig for er så alvorlig at det er uten sidestykke.
Perverse groteske kriminelle overgrep mot småjenter med så alvorlige konsekvenser at det er hinsides, 22.july osv +++++.(knight templar....)
videre skjer at Per-Willy Amundsen får sparken med umiddelbar virkning.
Ny justisminister Sylvi Listhaug:
ole willy sandbekk
Hun har bestemt at nett troll som begår såkalte overgrep på nett heretter skal taes.
Kanskje hun da burde begynne med sine nære venner og kolleger:
Og Oppmerksom på at hun har prestert å sløse bort 30 millioner av
skattebetalernes skattepnger på verdiløs og ubrukelig sykehjemstomt  i Spania.
https://www.nettavisen.no/nyheter/innenriks/ap-byrad-vil-selge-frps-skandaletomt-i-spania---listhaug-lurte-oslos-eldre/3423480175.html

ola jan kjendlie
Ulf Leirstein ansvarlig for grove overgrep på nett mot 14 år gamle gutt. Han har blant
annet foreslått pedofil trekant (medl.justiskomiteen).Hvorfor er han ikke arrestert av
kripos, slik som andre overgripere blir.
nett troll
Siv Jensen
I følge avisene har hun dårlig hukommelse.
Hvorfor er hun ikke blitt avhørt Kripos slik som andre mistenkte,
i andre saker er.

+++ Skei Grande  ++++
kripos
Det påstås i aviser at Skei Grande skal ha forledet en ung gutt på 17 år , til å utøve sexuelle handlinger i en kornåker mens hun var 38.

Og man burde man kansje se seg litt rundt til våre naboland ;Sverige og Danmark. De har sex grense på 15 år.Hvorfor er det ikke det
i Norge?
Og det evnes ikke å forstå betydningen av plan og bygningsloven , LNFR loven og plagsom opptreden.
Sylvi Listhaug  Bildet viser aktive kriminelle politiprovokatører 22.01.2018

Historikk - Det kriminelle narkoreiret og barnelpagerdepartementet :
Sylvi Listhaug    15 tonn narkotika-fotforfølgesle-killengren metoden.

Bevis på at myndighetene lyver:
bomben går av : http://www.pstpsycho.no/bandi.mp4
videoen viser tydelige bombe eksplosjoner på inn-
siden av regjeringsbygget som beviser at ABB ikke var alene
Oppmerksom på at justisdepartementet samme dag ansvarlig
for så grove overgrep mot småjenter at det er hinsides med
bruk av kriminelle politiprovokatører .
http://www.pstpsycho.no/historical.html


Justisdepartementet ledes idag av Sylvi Listhaug, Hun er i likhet med sin politianmeldte kollega Ulf Leirstein; ansvarlig i perverse overgrep mot
yngre gutter. og også perverse kriminelle overgrep mot småjenter:
Sylvi Listhaug er et perverst kriminelt monster medansvarlig i den mest alvorlige og groteske kriminalitet som tenkes kan.
Groteske overgrep mot småjenter ved bruk av kriminelle politiprovokatører og grove brudd på LNFR loven.
Sylvi Listhaugfebr 2018 . Grove brudd på lnfr loven , kriminelle politiprovokatører.
grubbegata
Bilde viser 2 perverse og kriminelle monstre:Sylvi Listhaug og
Marie Benedicte Bjørnland . Medansvarlig i groteske perverse
overgrep mot småjenter.Bruk av kriminelle politiprovokatører+
perverse brudd på LNFR loven. Medansvarlig i grovt tyveri
av private penisbilder fra mannlig varsler ( uretur ).
 
jørgen asdølBilde viser pervers kriminell politi provokatør som
                                                               det samarbeides med. 22.july kykkeliky
Sylvi Listhaug
Bilde fra grubbegata hvor det det perverse og monster kriminelle Barneplagerdepartementet ( justis ) ble sprengt i ruiner.

Monster kriminelle perverse medarbeidere :     ( kriminelle politiprovokatører-monster kriminelle overgrep mot småjenter-lnfr)

grubbegata

Thor Kleppen Sættem

grubbegata

Knut Morten Johansen

grubbegata

Torkil Åmland

grubbegata
Sveinung Rotevatn


Groteske perverse overgrep mot småjenter,bruk av kriminelle politiprovokatører
13.2.2018:
Sylvi Listhaug Sylvi Listhaug Sylvi Listhaug26.2.2018
Ovestående bilder viser kriminelle politiprovokatører fremdeles aktive(13.02.2018).
Groteske monster kriminelle brudd på lnfr loven.
og det samarbeides med det perverse og monster kriminelle Asker Politistasjon:
Sylvi Listhaug
Bilde viser monster kriminell kvinnelig politibetjent
Som bevist plager småjenter ( monster overgrep )
Sylvi Listhaug
Hakon Gjellebæk - monster kriminelle brudd på
LNFR loven (sambo?)
Asker Politistasjon medansv. i monster kriminelle og perverse overgrep mot småjenter.
+bevitnesle fra Asker : Ung norsk ungdom arrestert og fengslet pga oppbevaring av politi importert narkotika.

Og Det samarbeides med monster kriminell pervers psykiatri:
Sylvi Listhaug
Monster kriminell avd.sykepleier1
blakstad psykiatriske sykehus på
Holmensenteret for å provosere
Sylvi Listhaug
Monster kriminell avd.sykepleier2 ,Kristin,
blakstad psykiatriske sykehus på
Trekanten for å provosere i samrbeid med PST.
Bilde 3

Monster kriminell PST-mann som samarbeider
med psykiatrien ( Krisitn ) for å provosere.
trekanten kjøpesenter.
Politidirektoratet :
Medansvarlig i disse groteske overgrepene mot småjenter er også Politidirektoratet.Eksempel på kriminelle overgripere der er : Astri Borge,Torodd Veiding
og Vidar Refvik.
Politidirektoratet har besluttet at politiets nye datasystem skal lages med programmerings verktøyet JAVA. Haha bare dritten.
Til og med Google Android er på vei bort fra java.Et system som er 10 ganger bedre og effektivt er Qt-designer.
1 app lagd med qt creator vil fungere på alle plattformer. Windows, iphone, ,samsung ( android ) og linux (ubuntu).
Skype og Goggle Earth er lagd med qt designer.
politidirektoratet
Ovestående bilde viser en enkel test-app skrevet i qt designer.Den er testet på både windows,android og linux og det funker.


Monster udugelighet  ( + 22.juli +++ )  kykkeliky:
Sylvi ListhaugSylvi Listhaug.

Terje Søviknes: Regjeringsmedlem Terje Søviknes som har utnyttet sin maktposisjon til å forgripe seg mot en
drita full 16 år gammel jente ( samleie ).
Sylvi Listhaug

Videre skjer at Barneplager ministeren Sylvi Listhaug får sparken med umiddelbar virkning.
Ny sjef for barneplager departementet en en tidligere voldsdømt person ved navn
ved navn Per Sandberg.

grubbegata
Per Sandberg har muligens: Svindlet med epost adresser for å skjule alvorlig kriminalitet i
Fiskerinæringen . https://fiskeribladet.no/nyheter/?artikkel=59209
Per Sandberg har sittet i justiskomiteen(stortinget) sammen med en pedofili overgriper ved navn Ulf Leirsveen.
Gjennom sitt samarbeid med den kriminelle udugelige organisasjonen PST (22.july ++), er han medansvarlig i
de mest
perverse groteske overgrep mot småjenter som tenkes kan.Bruk av kriminelle pst/politi provokatører ok.
Obs: provokatørene er fremdeles aktive 23.3.2018. ( click : Narkolanging / datasystem )

click> Lærdal i Sogn (f****) <click   hmm kanskje bare noe vrøvl?

Ny Justisminister Tor Mikkel Vara :

grubegata Tor Mikkel Wara

Oppmerksom på at de kriminelle politiprovokatørene fremdeles er aktive.
4.5.2018 . Som høyre bilde viser : Grove brudd på LNFR loven.Montsterkriminelle
overgrep mot barn ( Justisdepartementet )
Tor Mikkel Vara øverste ansvarlig for straffeforfølging av virtuelle overgreo mot barn på nett.
Han er selv medansvarlig i reelle overgrep mot barn ( kriminelle polit provokatører,sado-pedofili)
18.06.2108 -groteske brudd på LNFR-loven (kriminelle politi provokatører) :
Neste bilde viser en ung jente
som er offer for Tor MikkelVara groteske overgrep mot barn, bruk av kriminelle politi provokatører:
odd reidar humlegard

tor mikkel vara


Sado-pedofili.html <click

jan petersen
Ulovlig overvåking fra dette hus (PST).
På grunlag av denne overvåking, gjøres det kriminelle tiltak.
Bla. annet observervert kriminell politit provokatør på buss stop Landøya.
Og det kan gjøres kriminelle tiltak for å oppnå en ønsket reaksjon,slik at
man får påskudd.


Merknad: 

Medisinen Risperdal er et svært giftig virkestoff som psykiatrien i samarbeid med politiet/pst bruker for å kontrollere brysomme personer.
Det er en alvorlig vrangforestilling at dette er en medisn. Tvert imot er virkestoffet svært farlig/giftig. Jmf rettsaker: Texas-SouthCarlina-NewMexico-Louisianna osv.
Når Politiet / PST bruker psykiatrien for å kontrollere mennesker er det ikke lenger snakk om sykehus, men konsentrasjonsleir.
Amerikanske helsemyndigheter(FDA) har nå gått ut med en sterk advarsel om Risperdal.Dette gjelder også Seroquel  og ABILIFY.
Hvorfor brukes ikke EMPowerplus (Canada) i norsk psykiatri ?

Dødspsykiatri

Riksadvokaten

Utøya

Høgskole

Ferieminner :

Helvete

Asker Kommune

Nesbru Legesenter

Jordbrukskontor

Asker og Bærum Politikammer

Politidiretktorat

Barneporno

Justisdepartementet

Varslere

Fylkeslege

Flintskalle mafia

Hvalstad gård

Vedlegg:

tips kripos:

Kvittering fra tips.kripos.no, referansenummer 120703y3d10y45fvjfxc55ruvowkjf

Dato for tipsregistrering: 3/7/2012 20:09

Oppsummering av inngitt tips
.....................................................................
Hva gjelder henvendelsen?

Seksuell utnytting av barn
Seksuelle overgrep mot barn

.....................................................................
Hvor fant hendelsen sted?

03/07/2012 20:03


Beskrivelse: 
vedl. Blogg beskriver AB politikammer som forsøker å frarøve
verdifull eiendom fra BARN.Ved hjelp av kriminelt samarbeid med naboer og falske bevis.


grubbegata


grubbegata
grubbegata

 

Asker Kommune:


grubbegata

 

Tvedt / Bjørnland :
m b bjørnland

Ferieminner :

Javaspill :